Rosetta

Combined Nomenclature 2008 [csv]

IX: SECCIÓN IX - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA

Children

  • 44: CAPÍTULO 44 - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
  • 45: CAPÍTULO 45 - CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
  • 46: CAPÍTULO 46 - MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA
  • Corresponds to

  • cnae2009: No match
  • cpa_2008: No match
  • Translates to: