Rosetta

Combined Nomenclature 2008 [csv]

7308 90 51: Paneles múltiples constituidos por dos paramentos de chapa con nervaduras y un alma aislante

XV 73 7308 7308 90 7308 90 10

Children

No children

Corresponds to

  • cnae2009: Producción de perfiles en frío por conformación con plegado
  • cpa_2008: Sandwich panels of coated steel sheet
  • Translates to:

  • cnae2009 [ show ]:
  • cpa_2008 [ show ]:
  • nace2 [ show ]:
  • clusters_eco [ show ]: