Ekonomia eta Gizarte Digitala
Euskal Autonomia Erkidegoan, 2020

TXOSTEN BISUALA (*)

(*) Tresna hau, txostena itxi eta gero eguneratzen da datu berriekin eta horregatik aldaketak aurki ditzakezu balore eta posizioetan.

Azken egunerapena: 2020-11-25

DESI indizea

Ekonomia eta Gizarte Digitalaren Adierazlea (DESI) indize konposatubat da, Europako Batzordeak argitaratua 2014az geroztik. Indize horrek Europar Batasuneko herrialdeek ekonomia eta gizartedigitaletarantz eman dituzten aurrerapausoak neurtzen ditu. Europakogaur egungo policy mixean esanguratsuak diren adierazle ugari/n biltzen ditu.

Orkestrak Euskadi-rako adierazle horiek lortzeko lana burutzen du, posizioaren erreferentzia Europar Batasunaren esparruan eduki ahal izateko.

Ikuspegi orokorra

Hurrengo bistaratzeak Euskadi-rako DESI adierazlearen eta osagaien balioa erakusten du, hierarkiaren arabera. Osagai bakoitzaren balioak normalizatuta daudeeta kutxatila bakoitza betetzen dute. Gainera, lerro etenak EB-28ko erreferentziazko balioa erakustendu, balioa alderatu ahal izateko. Kutxatilen gainean jartzerakoan, balioabsolutuak erakusten dira.

DESI adierazlearen ikuspegi orokorra Euskadi-rako, EB28-rekin alderatuta, osagai guztietarako

DESIren osagaiak

DESIren osagaiak azter ditzakezu hemen, baita osagaietako bakoitzaren desagregazioa ere, oinarrizko adierazleetara iritsi arte. Euskadi-rako balioak Europar Batasuneko 28 herrialdeen balioekin eta EBko batezbesteko balioarekin alderatuta erakusten dira.

Hona hemen -ren deskomposaketa

Mailaren araberako bilakaera

Lehenengo grafikoan ikus dezakegun bezala, DESI indizea hierarkikoki estrukturatua dago 3 mailetan. Grafiko honetan, mail bakoitzako osagaien bilakaera azaltzen da, aukeratutako urteentzat.

mailaren osagaien bilakaera,

Banakako adierazleen bilakaera

Interesgarria da aztertzea nola aldatu den adierazle bakoitzaren balioaegindako azken analisiaz geroztik eta bilakaera hori EB28koarekin etaEspainiakoarekin alderatzea. Gainera, adierazle bakoitzean emaitzarikonena izan duen eskualdearen bilakaera erantsi dugu.

-ren bilakaera alderatuta,