Rosetta

Clasificación Nacional de Actividades Económicas, versión 2009 [csv]

522: Actividades anexas al transporte

H 52

Children

  • 5221: Actividades anexas al transporte terrestre
  • 5222: Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
  • 5223: Actividades anexas al transporte aéreo
  • 5224: Manipulación de mercancías
  • 5229: Otras actividades anexas al transporte
  • Corresponds to

  • nace2: Support activities for transportation
  • Translates to:

  • nace2 [ show ]: